PROGRAMIN SEVİYESİ

M.E.B özel kurslar yönetmeliği "MADDE 15" de belirtilen öğrenciler ve yetişkinler katılabilir.

PROGRAMIN AMACI

Temel diksiyon kuralları / fonetik

Sesin etkili kullanımı - ses temrinleri / ses uyumları

Nefes, artikülasyon vurgu ve tonlama

Metin değerlendirme

Doğru, güzel bir Türkçe ile kendini iyi ifade edebilme

Doğru, güzel ve etkileyici okuma yöntemleri

Konuşma metni sunumu

Kelimelerin anlaşılabilir biçimde söylenmesi / dudak tembelliğinin giderilmesi

Türkçenin özellikleri / ulamalar

Dil ve anlatım bozuklukları - giderilmesinin yöntemleri

Dialog – karşılıklı konuşma

Telefon görüşmelerinde etkili iletişim becerisi

Monolog – tek kişilik konuşma

Dil bilinci / doğaçlama konuşma

Topluluk önündeki konuşmalardan önce, konuşma sırasında ve sonrasında yapılması - yapılmaması gerekenler

Dinleyici kitlesini etkilemek üzerine uygulamalar

Kürsü hâkimiyeti

Kişi ya da gruba yönelik konuşmalarda başarılı olmanın yöntemleri

Topluluk karşısında heyecanın yenilmesi

Kürsüde olmanın avantajları

Kürsüyü doğru kullanmak

Hazırlıklı konuşma

Hazırlıksız konuşma

İyi ve doğru dinleme

Sıkılganlığı yenme ve heyecanı kontrol edebilme

Dinleyicinin ilgisini üst seviyede tutabilmek

İkna etmeyi, harekete geçirmeyi, bilgilendirmeyi, etkilemeyi, eğlendirmeyi öğrenmek

Fark etme ve fark edilme yöntemleri

Tüm bunları drama ile uygulama

Beden Dilinin Etkin Kullanımı

Yüz, El, Kol, Ayak ve Gözlerin Verdiği Mesajlar

Baş Hareketleri

Duruşlar ve Davranış Biçimleri

Alan ve Mekân Kullanımı ve Hâkimiyet Alanı

Eşya Kullanımı

İktidar Oyunları

Etkili ve Güçlü İletişim İçin Yöntemler

Kurumsal ve kişisel İmaj

Kurumsal davranış yöntemleri ve protokol